Αιματικές ροές - Φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ:: Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Οι εργασίες του προγράμματος αυτού διεξήχθησαν στο εργαστήριο Βιορευστομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού ΜετσόβιουΠολυτεχνείου. Σχετικά με το ερευνητικό έργο και διδακτικό έργο του εργαστηρίου:

http://biomed.fluidmech.gr

Για σχετικές ερευνητικές εργασίες μπορείτε να πληροφορηθείτε από τα παρακάτω περιοδικά:

Biorheology: http://www.iospress.nl/

Clinical Hemorheology and Microcirculation: http://www.iospress.nl/

Journal of Biomechanics: http://www.jbiomech.com (http://www.elsevier.com)

Journal of Non-Newtonean Fluid Mechanics http://www.elsevier.com