Αιματικές ροές - Φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ:: Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

1) P. Neofytou, S. Tsangaris and M. Kyriakidis, “Implementation and differences between blood rheological models in simulating the flow in an abdominal aortic aneurysm”, Proc. of the 4th European Symposium on Biomedical Engineering, Patras, Greece, 25-27 June, 2004. Download

2) P. Neofytou and S. Tsangaris, “Computational haemodynamics and the effects of blood rheological models on the flow through an arterial stenosis”, Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS), Jyväskylä, Finland, 24-28 July, 2004. Download

3) P. Neofytou, S. Tsangaris and M. Kyriakidis, “Numerical study of the flow-Induced effects by different blood constitutive equations in a stenosed artery model”, Proc. of the 1st Int. Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", Athens, Greece, 8-10 September 2004. Download

4) P. Neofytou, S. Tsangaris and M. Kyriakidis, “Effects of the Endovascular Pressure-Distribution on the Severity of an Aneurysm”, Proc. of the 2nd Int. Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", Athens, Greece, 5-8 July, 2006. Download

5) P. Neofytou, S. Tsangaris, M. Kyriakides, “Endovascular Wall Pressure-Forces in a Progressively Enlarged Aneurysm Model”, 5th World Congress on Biomechanics, Munich, Germany, 29-2 Aug, 2006 Download

6) P. Neofytou, S. Tsangaris and M. Kyriakidis, “Vascular wall flow-induced forces in a progressively enlarged aneurysm model” accepted for publication in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Download

7) P. Neofytou, S. Tsangaris and M. Kyriakidis, “Non-Newtonian Fluid Flow Simulation in a Progressively Enlarged Aneurysm Model” 22nd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM2008), Adelaide, Australia, 24-30 August 2008 Download