Αιματικές ροές - Φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ:: Ιξωδοελαστικότητα

Ιξωδοελαστικότητα

Ιξωδοελαστικότητα

Σχετικά με την μαθηματική μοντελοποίηση της ιξωδοελαστικότητας ανοίξτε το παρακάτω pdf:

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ