Αιματικές ροές - Φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ:: Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Για τα αποτελέσματα της αριθμητικής προσομοίωσης ανοίξτε το παρακάτω pdf:


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ